Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scanScanned page
Uitgaven van S. E. van NOOTEN te Schoonhoven:'
1. Verboom. Het Taalonderwijs iu de Volkssctiool^
Beantwoording der vraag: Hoedanig behoort hef
onderwijs in de Kederlandsche taal aan de
wone lagere scholen gegeven te worden, indi««!
de leerlingen later geen taalkundig onderwijs
meer ontvangen? 35 Cents.
, J. Schxnal. Ijezen en Schrijven leeren tc gelijk.
Proeve eener methode. 76 Bladz. 40 Cents.
H. M. C. van Oosterzee. Beknopte uitspraakleer
der ï^ederlandsche taal. Handleiding tot zelfon-
derri2:t voor jonge lieden en ten gebruike der
scholen. 2e. druk. 80 bladz. 30 Cents.
A. M. KoIIewijn. Aanleiding tot de beoefening
der nieuwere Letterkunde. Tweede, vermeerderde
druk. 90 Cents.
»Het b?^vat beknopte levensschetsen van de voor-
naamste letterkundigen in Frankrijk, Enge-
land, DuitscMand en Nederland, het is een
werk van veel zaken en weinig woorden, en
. levert goedé vruchten bij het onderwijs.'*
L. van Langeraad. Praktische Vormleer. Verza-
meltagvvan vragen^ opgaven en oefeningen, ter
.berbalkg, uitbreiding cn toepassing van het reeds
-gelefrdé. 36 Cents.
De Sc^iLlnjver van dit oorspronkelijk en degelijk
^o^Ci^c' l^crt »hier de vruchten, de rijpe en rijke
? vnulMeaJU^een dri^arigen sehooiarbcid op het
gebied- Q^l^rmlecr. Bovenal bevelen wij bet
Heieri^p Hul^Êftdevwijzérs en Kweekelingen aan.
WetfTthiad voor het Onderwiji,
. Dezü \\eikjes zijn bij alie Boekh. te ontbieden. -


^^rnmmÊiÊimmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm