Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
8'. De woorden, die het onderwerp van een verhaal uit-
maken; de titels van boeken; de namen van schepen, her-
bergen, maatschappijen, enz., die min of meer het karakter
van eigennamen hebben; als: deze les handelt over de Dank-
baarheid; dit boek heet de Negerhut-, hij logeert in het Hof
van Brussel i zij is vertrokken met de Telegraaf , ik ben lid
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, enz.
9'. De verkortingen van de namen der windstreken, enz.,
als: Z. W., N. O. — N. B. voor nota bene (let wel); P. S.
voor post scriptam (naschrift); M. A. de Ruiter.
10'. In brieven de voornaamwoorden van den tweeden
persoon.
H°. Eeretitels en hunne verkortingen, als: Uwe Majes-
teit, Uwe Excellentie, Mijnheer-, Z. M., H. M., Z. K. H., H.
K. H., H. H. K. K. H. H., enz.