Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het vertrouwen des S. is niet beschaamd geworden. Binneni
het jaar was de eerste druk van dit boekske uitverkocht, mi
schenkt deze hem gelegenheid, om een dankbaar gebruik iet
maken van de aanmerkingen, die te zijner kennisse kivamen;;
hier een vlekje weg te nemen eti daar iets wetenswaardigs bij tee
voegen. De S. dankt zijne mede-onderwijzers voor de wel-'
willendheid, waarmede zijn arbeid door hen ontvangen; en
Heeren beoordeelaars voor de heuschheid en belangstelling,
waarmede die door hen aangekondigd en aanbevolen is. Hetl
Januarij-nommer van de Nieuwe Bijdragen kwam hemi
nog te rechter tijd in handen, om bij het afdrukken grootem
deels gebruik te maken van de aan- en opmerkingen, die daarir.i
worden meegedeeld. De S. acht zich gelukkig, daardom- hee
beivijs te kunnen leveren, dat hij de attentie, die men aan zijnti
arbeid besteedt, op zeer hoogen prijs schat. Vurig hoopt hij]
dat weldra de Ned. Spelling op vasten grondslag ruste, opdwi
hij bij een' gewenschten herdruk daaromtrent die regels kiinm
opnemen, ivier kennis met eenig recht van de leerlingen dee
volksschool mag geëischt worden.
Dat deze druk door hoofd- en hulp-onderwijzers, dom
kweekelingen en leerlingen met blijdschap begroet worde ee
veel nut stichte, wenscht de S. van ganscher harte.
Sluis, 30 Januarij, 1864.