Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
TOORBERICHT
voor den eellsten detik.
Bij de zamenstelling van dit boekske, waaraan de schrijver
behoefls gevoelde, zijn voornamelijk geraadpleegd Dr. L. A.
te Winkels Ned. Spelling, Dr. H. Kerns Handleiding bij
het onderwijs der Ned. taal, en Dr. W. 11. Brills Ned.
Spraakleer, die, zooals dagelijks meer en meer duidelijk
wordt , iveldra als riclilstioer voor spelling en spraakleer
gelden zullen.
Wat met grootere letter gedrukt is, dient de leerling voor-
eerst en vooral van buiten te leeren, terwijl eene kleinere letter
datgene aanwijst, wat vroeger of later met hem kan besproken
worden: dat het levende woord bij alles op den voorgrond staan
moet, spreekt van zelve. Overigens achte niemand zich hieraan
gebonden en handele elk onderwijzer zoo, als hem voor zijne
school oorbaar dunken zal. In 't vertrouwen dat zijn arbeid
velen zijner ambtgenooten welkom zijn zal, durft de S. hun
dien met vrijmoedigheid aanbevelen.
Sluis, 1 Januarij, 1863.