Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
'Verbuiging van wie, welke en wai.
Mannelijk.
1. Wie.
2. Wiens.
3. Wien.
4. Wien.
Enkelvoud.
Vrouwelijk. Onzijdig.
1. AVie.
2. Wier.
3. Wie.
4. Wie.
1. Wat.
1. Welke, welk. 1. Welke.
2. 2.
3. Welken. 3. Welke.
4. Weikeu. 4. Welke.
Mv. voor de 3 gesl.
1. Wie.
2. Wier.'
3. Wien.
4. Wie.
1. Welke.
2.
4. Wat.
1. Welk.
2.
3. Welken, welk. 3. Welken.
4. AVelk. 4. Welke.
Wa< heeft noch tweeden, noch derden naamval. Men zegt
dstarvoovvan wat cn aan wat, of waarvan en waaraan-, b. v.:
Yan wat of waarvan spreekt gij? Aan wat of waaraan denkt gij?
37. De betrekkelijke voornaaraw. dienen om een' bepa-
lenden zin met een zelfst. naamw. of voornaamw. te ver-
binden. Als zoodanig worden gebruikt: die, dat-, welke,
welk of dewelke, hetwelk-, tvie, wat, heigeen. B. v.: deman,
dien gij gezien hebt, is hier; hij, die gehoorzaam
is, wordt geprezen.
Verbuiging van die, welke, dat en hetwelk.
Enkelvoud. Meervoud
Mannelijk. Vrouwelijk. Onzijdig.
1. Die, welke. 1. Die, welke. 1. Dat, hetwelk. 1. Die, welke.
2. Wiens, welks. 2. Wier, welker. 2. Welks. 2. Wier .welker.
3. Wien, welken. 3. Die, welke. 3. Dat, hetwelk. 3. Wien,welken.
4. Dien, welken. 4. Die, welke. 4. Dat, hetwelk. 4. Die, welke.
Na voorzetsels gebruikt men niet dien of die, maar wien
of wie; b. v.: De man, met wien gij spreekt; de menschen,
bij wie ik verkeer.
58. De zamengekoppelde bijwoorden waaraf, waarvan,
3