Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
52. De aanwijzende voornaamwoorden zijn: die, dat;
deze, dit', gene; degene, hetgene; diegene, datgene; dezelfde,
hetzelfde; zulk, zoodanig, dnsdanig^ dergelijk,
Desewordt gebruikt voor voorwerpen, die nabij zijn; die
en gene voor die, welke veraf zijn. Deze en gene, zelfstan-
dig gebruikt, worden in 't meervoud: dezen en genen.
Verbuiging der aanw. voorn, die, deze en gene.
Enkelvoud. Meervoud.
Manu. Vrouw. Onzijdig.
l,Die. 1. Die, l.Dat. 1. Die.
2. Dieus (die?, des). 2. Dier (der). 2. Diens (dies, des). 2. Dier (der,
3. Dien. 3. Dier, die. 3.Dien, dat. 3. Dien.
4. Dien. 4. Die. 4. Dat. 4. Die.
1. Deze, l.Deze. 1. Dit. 1. Deze.
2. Dezes. 2.' Dezer, 2. Dezes. 2, Dezer.
3. Dezen. 3. Dezer, deze. 3. Dezen, dit. 3. Dezen,
4. Dezen. 4. Deze. 4. Dit. 4. Deze.
1, Gene. 1. Gene. 1. Gene.
3, Genes. 2. Genes. 2. Gener. ■
3.Geuen. 3. Gener, gene » 3! Genen.,
4. Genen, 4. Gene, 4. Gene.
In sommige streken zegt men nog: de deze, de die, als het voorn,
zelfstandig gebruikt wordt; b. v.: ik spreek van dien man en gij
van {den) dezen.
De 2de naamval manu. enk. en onz. van is nog over in : des-
niettemin-, desgelijks \ deswegens.
De 2de naamv. vrouw. enk. komt vóór in derwijze, en in de uit-
drukkingen : die vrouw der kleed, enz.
De 2de naamv. meerv. komt voor in: er waren der (of er) honderd;
ik heb er geen.
De 3de naamv. onz. enk. komt voor in: indien; mitsdien; met
dien verstande; verre van dien, te dien einde, enz.