Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
De dichter cats zegt ergens ;
Al wat duur is, dient gelaten;
Al wat goedkódp is, niet gekocht:
Ook dure koop kan dikmaals baten ;
Somtijds dient góede koop gelaten.
De overtreffende trap wordt gevormd door st: grootst,
verst, mast, spaadst\ goedkoopst.
Bij verlenging wordt 7iaast: naas-te. Van wii^j, hoos,
meer, enz. komt wijsste, boosste, mees-te.
40. Soms gebruikt men de woorden meer en meest om den ver-
gelijkenden en den overtreffenden trap aan te duiden; als : hij is
meer deugdzaam, dan geleerd-, zij was mij het meest welkom. Meer en
minder worden voornamelijk dan gebruikt, wanneer twee hoeda-
nigheden van hetzelfde voorwerp met elkander vergeleken worden;
b, v.: deze knaap is meer vlug, dan vlijtig-, gene is minder vlug,
dan vlijtig. Zoo zegt men ook niet: deze tafel is smaller, dan
lang-, maar: deze tafel is minder breed, dan lang; daarentegen: deze
tafel is smaller, dan die.
41. Sommige bijv. naamw. en bijw. vormen hunne trap-
pen onregelmatig:
Stellende trap,
goed of wel y
kwaad,
veel, menig,
weinig,
vroeg,
gaarne, graag,
vaak, dikwijls, dik'
maats, dikwerf^
menig mahl,
laat.
Vergr. trap,
heter ,
erger, kwader,
meer, meerder,
minder, weiniger,
vroeger, eerder,
liever, grager.
vaker, meermalen,
later,
üvertrefF. trap,
best%
ergst, kwaadst',
meest;
minst, weinigst',
vroegst, eerst;
liefst', graagst;
vaakst, meest;
laatst, lest.