Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
G'*. De namen van voorwerpen en werktuigen , die op
^ of aar eindigen ; als: blaker, giotor, lessenaar, evenaar, enz.
Vrouwelijke woorden op er zijn:
Ader, bagtrer, blaar of bladder, kaper, keper, klater, ladder,
kwelder, lommer, loover, lever, schilfer, veder, luijer, zeever,
letter, kluisler, kamer, vesper, pleister, paander.
7°. De namen van planten en vruchten, welke op el,
er en ing eindigen, als: koesier, aker o^ eikel, amandel,
zuring, enz.
8^ De namen van edele of bijzondere steenen, als: agaat,
saffier, robijn, topaas, smaragd, karbonkel, turkoois, dia*
mant, granaat, enz.
9'. Vele oorspronkelijke verkleinwoorden en de namen
van werktuigen, die op el eindigen, als: knokkel, bikkel,
droppel; beitel, klepel, sleutel, enz.
Griffel en schoffel zijn vrouwelijk.
10°. De woorden, die op em sem eindigen, en die, waarin
de m dooreen* medeklinker wordt voorafgegaan; als: helm, arm,
adem , alsem , balsem , eiiz.
Handpalm is vrouwelijk.
11®. De woorden, die op dom eindigen, en een* staat of toe-
stand beduiden, als: adel'lom,rijhlom, was'lom, vrijdoni, oud^rdom^ enz.
12°. De iiamen der viervoetige dieren, welke voor het mannetje
en wijfje beide gelden, als: aap, haas, das, enz.; en de diernamen
op m, eet, ijn cno^'w; als: zalm, tonijn, makreel, schorpioen.
Vrouwelijk zijn: kat en muis, rat rot, ha^yedis, wezel mar'
mol; terwijl onz. zijn: kapoen en konjn,
13°. De eenlettergrepige zelfst. naamw,, die eene handeling of
toestand heteekenen, die zich uitwendig vertoont, als : sprong, slaap,
drank, schijn, stand ,rid, gang, klank, stoot ^ lach, houw, slag, loon,
zang; droom, kus, schroom, spot.
22. Tot het vrouwelijk geslacht behooren:
De namen van vrouwelijke personen en dieren en van