Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
Al is een ouder nog zoo arm ,
Tocli dekt liij warm.
De spreekwijzen van owler tot ouder en mn ouder tot kind komen
bij de beste schrijvers voor *); ea tollens schrijft:
AVat baat het u, verlaten weezea!
Geen ouder, die uw wenschen hoort,
en, van kenau has-selaar sprekende:
Zoo ver ontaardde 't nakroost niet,
Üf H kent zijns ouders beeld.
Ook onkosten wordt in de spreektaal in 't enkelvoud gebruikt:
7 Is den onkost niet waard.
Iemand de melien lezen beteekent iemand berispen ; korte metten
met iels maken beteekent weinig omslag met iets maken.
20. De zelfstandige naamwoorden hebben drieërlei ge-
slacht. Ze kunnen van het ma^melijk, of van het vrouwe*
lijk, of van het onzijdig geslacht zijn.
21. Tot het mannelijk geslacht beboeren:
1°. De namen van mannelijke personen of dieren , en
die van denkbeeldige mannelijke wezens; als: Willem, man,
staatsman, koning, smid, leeraar. leeuw, tijger, afgod, engel, enz,
T. De namen van hoornen, als: beuk, eik, berk, olm, enz.
Spar en linde zijn vrouwelijk.
3^ De namen der maanden en jaargetijden: April doet
wat hij wil; Maart roert zijn staart.
Lente is vrouwelijk.
4®. De namen van bergen, als: de'^Etna, de Hekla, de
Karmel, de Slon, enz.
Dc namen van munten, als: cent, stuiver, schelling,
gulden, rijksdaalder, enz.
Pistool is, als munt. vrouwelijk; als wapentuig, onzijdig.
*) Onder andere in hildebrands Camera Obscura en van koetsvelds
Fantasie en Waarheid,