Boekgegevens
Titel: De Wet, Regering en Tweede Kamer in betrekking tot den Hoogleeraar dr. P. Hofstede de Groot, als schoolopziener
Auteur: Blaupot ten Cate, Steven
Uitgave: Groningen: K. de Waard, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 B 46\1\3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203709
Onderwerp: Onderwijs: onderwijsbeleid op macroniveau: overige
Trefwoord: Hofstede de Groot, P., Onderwijsinspectie, Juridische aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Wet, Regering en Tweede Kamer in betrekking tot den Hoogleeraar dr. P. Hofstede de Groot, als schoolopziener
Vorige scan Volgende scanScanned page
tr'
rr
p/

34i
een half jaar stil gezwegen en eerst bij de begrooting over
1862 is men, eerst in de Afdeelingen en later een lid bij
de openlijke beraadslaging over het pnnt van 't lager On-
derwijs, daarop teruggekomen. Natuurlijk, omdat de Ka-
mer officiëel meer inlichting mogt verwachten, die dan ook
gegeven is. Het vervolg is bekend.
Het vervolg is bekend ; maar het is zeer opmerkelijk,
dat de Schoolopziener zich nu, na die geduldige behandeling
bij Regering en Kamer, volgens de Banier, no. 9, in zijne
Rede, den 28 December jl. tot afscheid aan de onderwij-
zers in het 3e School-District van de Provhicie Groningen
gehouden , eenigzins voordoet als martelaar van de goede
zaak. Als daar naar waarheid wordt medegedeeld, dan zou
de heer de groot hebben gezegd: „ wat het schoolwezen
betreft, zoo is het voorgevallene met mij zeker eenig in zijn
soort. Bedenken wij echter, dat wij zonder verdrukkhig
niet kunnen ingaan in het Koningrijk der hemelen; elke
verdrukking komt ons van eene A'aderhand toe als artsenij;
hier geldt het echter niet eene persoonlijke vete, maar eene
teedere zaak." Ik verzoek alleen, om ook van mij te ge-
looven, dat het mij enkel om de zaak is te doen; en was
dat voorgevallene éénig in zijn soort, ook de aanleiding
daartoe, door den Schoolopziener gegeven, is eénig in hare
soort geweest en moge zulks blijven.