Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
//Morgen zal de stem des volks uit de stembus spre-
//ken, om met de kraclit des donders, die het sombere
//■wolkgevaarte vaneen rijt, aan geheel Amerika, als de
//voorbode van verjongd liclit en leven te verkondigen,
//dat de democratie heeft gezegevierd, leve LITTLE!
,/leve FOX!!!"
//Bravo!" — riep Humbug. //Gij zijt prachtig afgemaald,
vriend Smith! Dat is een artikeltje om voor te knielen.
Niets wat eenige afbreuk kan doen aan je karakter;
eenige aardigheden, die, ik erken het gaarne, wat al te
sterk gekruid zijn, maar bij dat alles veel vernuft, veel
fijnheid van opmerkingsvermogen en daarbij een stijltje
naar de laatste mode. De kerel, die dat ding geschreven
heeft, is waaraclitig een knappe jongen!"
//Zoo?" zei ik met verbeten woede: //ga maar eens
met mij mede naar de redactie van de Lynx en ge zult
bittere tranen weenen bij de spierkracht, waarmede een
driedubhele gek zulk een knappen jongen in het aangezigt
slaat! Dat heertje heeft kennelijk behoefte aan eene
goede les!"
//Heeft de l.ynx dan gelijk?" vroeg Humbug en ver-
loor voor het eerst zijne koelbloedigheid; hij stond al-
thans op en balde zijne wis vijftig kilo wegende vuisten:
//Mist ge werkelijk gezond verstand? Indien ieder ander
dan ik uwen uitval gehoord had, men zou u tien dui-
zend dollars cautie laten betalen of u anders naar het
krankziiniigengesticht overbrengen! Zijt ge een Christen
of een Roodhuid? Alleen in de prairiën van den Arkansas
redeneert men met een revolver in iedere hand I In een
beschaafd land doet men, zoo noodig, een beroep op de
wet, maar men vecht er met geen politieken tegenstander!"
//Barbaren I die zelfs geen gevoel van eer hebt!"'
,/Barbaar gij zelf!" riep Humbug luidkeels lagchende
uit: //Dat artikeltje van de L^ynx maakt u bloeddorstig,
doctor! Een ander te dooden of zelf gedood te worden,
hoe kan dat het regt en de geregtigheid bevorderen?
Een duel bevoordeelt slechts den heelmeester of den
doodgraver!"