Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
//Als stupide bewonderaar van het verleden, is het oude
//Europa zijn ide;ial. Naar zijne schatting, bestaat er ter
//wereld niets wat meer verheerlijking verdient, dan zoo'n
r/oude, wormstekige maatschappij, waar leven en onaf-
//hankelijkheid door administratief geweld verstikt worden.
//De geleerde doctor Smith, de roem van een twintigtal
//Onbekende academiën en genootschappen, is een van die
//angstvallige zielen, die de schepping zelve zouden tegen-
//gewerkt hebben uit vrees voor iedere verandering in
ffden chaos! Hij gelijkt op den machinist, die den rug
//toekeert aan den trein, die hem medesleurt. Hij ziet en
//bewondert slechts datgeen, wat in het nevelachtig ver-
//leden verdwijnt. Hij gevoelt niet, dat achter hem de
//Zon van een nieuwe wereld verrijst, — hij merkt
//evenmin, dat de persoonlijke en algemeene vrijheid hare
//onvermijdelijke zegepraal nadert. Dat zulk eene mummie
//in zijn antiek verblijf zetele om er door alle leegloo-
//pers met bewondering aangegaapt te worden,— 't is ons
f/wèl; maar wat zouden die uitgedoofde oogen, die
//sprakelooze mond en verweekte hersenen kunnen uit-
//rigten te midden van het heldere licht van het openbare
//leven? Waaraan onze jeugdige en roemrijke republiek
//behoefte heeft—, het zijn niet zotten, gelijk doctor Smith,
//maar mannen, die op de hoogte zijn van hunnen tijd,
,/bankiers, die de beschaving bevorderen door iederen
//dag nieuwe ondernemingen op touw te zetten, redenaars,
//die ons op de heerlijke toekomst wijzen, welke we moeten
//trachten te bereiken. Laten de dooden de dooden be-
//graven; voor ons daarentegen alle harten, die zich openen
//bij het aanschouwen van de hervormde maatschappij -—,
//alle hoofden, die zich toeleggen en vuur vatten voor
./de gewigtige vraagstukken, die aan de orde van den
//dag zijn. Laten alle botterikken en kwezelaars voor
//hunne oude stroopoppen stemmen. Wij zijn er trotsch
„op de kandidatuur te verdedigen van mannen, die ge-
//heel Europa ons benijdt —, mannen, gelijk de bekwame
//en onkreukbare bankier Little en de welsprekende en
//wijd beroemde advocaat Fox!