Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
dat hij, die een politieke loopbaan aanvaardt, slechts zijn
pligt doet en derhalve geen beschuldiging van misplaatste
of te ver gedreven eerzucht verdient. Volgens hunne ziens-
wijze heeft de staatsman, die het verder brengt dan an-
deren, zich ook jegens zijn vaderland het verdienste-
lijkst gemaakt."
//O! die heidenen! die heidenen!" riep ik uit: »Zie-
daar ons teruggekeerd tot de schandalen van het oude
Athene en Rome. De eerste pligt van een Christen, mijn
zoon, is om nederig te zijn, en zich eerst dan met poli-
tiek te bemoeijen, wanneer de Vorst of zijne Ministers
hem daartoe in de gelegenheid stellen."
,/Maar pa! dat is wederom geheel in strijd met het-
geen men ons op de school heeft onderwezen. Men heeft
ons opgevoed in de leer van gelijkheid en broederschap.
Bemin u, den een den ander! leerde men ons en wat zou
dit nu anders kunnen beteekenen, dan dat de sterke den
zwakke hulp moet bieden met raad en daad?"
Ik greep Henri bij den arm en zei met verpletterende
waardigheid:
,/Arm, verblind kind, zie zelf waarheen de democratie
de menschheid voert!"
Voor ons uit liep namelijk een kerel, die in een soort
van houten huisje gestoken was, waarop met groote let-
ters te lezen stond:
DE LYNX
orgaan der democratie.
burgers!
wacht u voor intriganten en gekken.
GREEN
SMITH
HUMBUG
of het belagchelijk trio ontmaskerd!
Ik wendde mij met verachting van dat wandelende
affiche af, maar hield toch later een rondventer van dag-
bladen staande en vroeg hem naar de Lynx.