Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIII.
Tanitas Vanftatum.
Toen ik er eindelijk in geslaagd was met Henri het
Lycaeum te verlaten, was ik nog zóó vertoornd over de
beschroomdheid die mij belet had een enkel woord in
de kiesvergadering te spreken, dat ik mijn zoon eens
duchtig de les las over de onbeschaamdheid waarmede
hij datgeen gedaan had, waartoe ik mij niet bij magte
gevoelde.
Hij verdedigde zich met de bewering, dat alle jongens
op de school onderwijs hadden ontvangen in de uiterlijke
welsprekendheid.
,/Maar waartoe!" riep ik uit: //Wat baat je nu al dat
moois? Ge gaat als koopman naar de Oost! Al die gek-
heid is iïoed voor een advocaat."
//Dat hoop ik ook eenmaal te worden," — antwoordde
hij: //Zoodra ik in de Oost tien duizend dollars bijeen-
gespaaid heb, keer ik terug, studeer in de regten en
vestig mij als advocaat. '
//En dan?" — vroeg ik angstig.
//Dan? Dan laat ik mij tot lid van den Senaat en tot
afgevaardigde bij liet Congres benoemen.
//En dan?"
//Daarna word ik Minister, gelijk de Heer Seward^
of President der Unie, gelijk de Heer Lincoln."
//En daarna treedt ge in de plaats van Lucifer zei-
ven! Gij hebt de eerzucht van een demon!"
//Maar pa-lief, al mijne schoolmakkers doen zoo als-
ik ! Onze leermeesters hebben ons steeds voor oogen ga-
houden, dat wij de hoop van het vaderland, de steunpi-
laren der repul)liek waren. Zij hebben liet ons ingeprent^