Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
j-stelde ook eens het volgende raadseltje: Wanneer men
een bankier, een sollicitor en een kleermaker in éénen
zak stopt en dan in den blinde een er uithaalt, wie
zou het dan wezen ?"
nEen. dief!" riepen twintig stemmen te gelijk, die het
raadseltje reeds op de schoolbanken hadden geleerd.
Henri trad een stap voorwaarts, legde den wijsvinger
op den mond en zeide:
//Het is waar, mijne vrienden! mijne grootmoeder be-
zigde dat leelijke woord; maar sedeit is de tijd vooruit-
gegaan en in onze dagen behoort het antwoord te lui-
den: een millionnair! En nu geloove men niet dat ik
laag op het geld nederzie. Ook ik hoop mijn weg te
vinden en fortuin te maken____"
//En gij zult het ver brengen, mijn jongen!" riep eene
stem, met zóó veel warmte, dat de geheele vergadering
er zigtbaar door getroffen werd.
//Toon mij dan ook," zoo vervolgde Henri: vToon mij
een fortuin, die op eerlijke wijze is bijeen gebragt; wijs
mij op koopvaardijschepen, die naar de Indiën, naar Terre
Neuve, naar de Molukken gezonden zijn, en ik zal in den
persoon van Green twintig jaren arbeid, overleg en
zuinigheid begroeten.... Maar die rijkdom van het toeval,
die millioenen, op éénen dag door het spel gewonnen —,
spreek er mij niet van! Dat is eens andermans goed, dat
in den zak van een meer behendige wordt weggegoo-
cheld; dat is een fortuin zonder voorafgaanden arbeid;
dat is een fortuin zondereer! {Hoor! Hoor!). En boven-
dien, geachte medeburgers, wat zijt gij hier eigenlijk
geroepen om te bekroonen? Zijt ge geroepen om hem
tot burgemeester te kiezen, die, door welke middelen
dan ook, het meeste geld heeft bijeengeschraapt? of moet
gij den palm reiken aan deugd, moed en goede trouw?
Ik geloof het laatste en dan voorzeker mag ik de vraag
tot u rigteti: of Green niet de kapitein der brandweer
is, die zich te midden der vlammen waagde om uwe
vrouw of welligt uwe dochter te redden! Dat kind, dat
mijn vader gisteren aan een vuurzee ontweldigde, was