Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
lokaal binnentrad, was het reeds opgepropt met mannen en
vrouwen, die in hunne ijverige belangstelling voor de zaak,
druk met elkander in gesprek waren. Men herkende mij
onmiddellijk. Aller oogen waren dadelijk op mij geves-
tigd; men riep me van alle kanten; de vrees sloeg me
om 't hart en ik had gaarne afstand gedaan van eene
candidatuur, die mij zoo regtstreeks met het volk in
aanraking bragt, — maar 't was te laat.
Vlak tegen mij over stond een man op eene estrade,
die met eene buitengewone levendigheid het woord voerde
en gesticuleerde. Dan eens namen zijne toehoorders een
diep stilzwijgen in acht, dan weder knorden en gromden
ze als een hoop varkens of hieven daverende hoera s aan.
De volksredenaar, die aldus naar willekeur de hartstogten
van zijn auditorium in beweging bragt, was niemand
anders dan de advocaat van den bankier Little; 't was
Fox, onze gemeenschappelijke vijand.
Hoe zeer ik dèn schavuit op dit oogenblik ook verfoeide,
kon ik toch niet ontkennen dat hij een zeker talent had,
waarvan hij trouwens misbruik maakte. Dan eens ernstig,
dan weder spotziek, had hij een zekere manier om zijne
tegenstanders belagchelijk te maken en zijne partij in het
oog der groote menigte veld te doen winnen. Hij eindigde
zijne redevoering met te wijzen op de rijkdommen, die
het bankwezen in Amerika verspreidt. Volgens zijne schil-
dering was Little een tweede Jupiter, die als een goudre-
gen op de moderne Danaë nederkletterde. Op de roepstem
van den advokaat, kwamen spoorwegen, kanalen en stoom-
bootdiensten zich om den bankier Little scharen, ten
einde hem in zegepraal naar het stadhuis te geleiden. En
daarna hing hij als contrast een tafereel op van den krui-
denier Green, badende in een oceaan van stroop of ver-
zonken in de becijfering van de doosjes lucifers, die hij
nog in voorraad had. ,/Vrienden van den vrede!" zoo
riep hij ten slotte uit: //Zult gij tot burgemeester den
fabrikant van lucifers kiezen, wiens producten bij iederen
brand de hoofdrol spelen? Zult gij u verlagen aan het hoofd
der gemeente een man te stellen, die, naar het voorbeeld