Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
zelfs meniginalen aan de grove scherts bloot, die het
Amerikaansche ras kenmerkt. Maar Humbug was geen
kat om zonder handschoenen aangepakt te worden, en wie
eenmaal door zijne scherpe tong getroffen was, bleef als
een lijk op het slagveld liggen.
//Green kandidaat? Het is een schande!" — riep een
beursman, die voor Little in de weer was: //Een krui-
denier in de raadzaal! Als de president de schel luidt,
dan zal hij gelooven dat de deur van den winkel open-
gaat en hij zal uitroepen: Wat is er van je dienst! Naar
de hel met Green en de zijnen!"
//Naar de hel ?" — zei Humbug: //het is heel goed! Hebt
ge ook een boodschap voor uwen vader, den bankroetier,
mede te geven? Wees gerust, we zullen hem zeggen, dat
gij zijn voorbeeld met glans volgt en thans ijverig bezig
zijt om uw vierde bankroet voor te bereiden !"
//Green kandidaat!" —schreeuwde een winkelbediende,
een soort van dandy, met gelakte schoentjes en een kar-
wats in de hand, waarmede hij bij ieder woord, dat hij
sprak, de lucht op uitdagende wijze doorkliefde: //Green
kandidaat? Foei! Een winkeliertje, die geen ezel van een
paard zou kunnen onderscheiden!"
//Stel u gerust, mijn zoon," antwoordde Humbug: //Men
zal u uit duizenden weten te herkennen!"
//Fraai geantwoord," hernam de ander: //vooral van
de zijde van iemand, die van zijn beetje geest eten moet!"
//Sakkerloot, vrind!" hernam Humbug: //indien van
dat kapitaal eten moest, zoudt ge waarlijk nooit zoo dik
en vet worden als ik het reeds ben," en toen vervolgde
hij zijn weg, daar hij al de lagchers op zijne zijde had.
Dat waren allen slechts onbeduidende schermutselin-
gen, Er werden echter allerwege kiesvergaderingen ge-
louden; däär werden de kandidaten beoordeeld en ver-
oordeeld; daar was het terrein, waar de bataille moest
gewonnen of verloren worden, en het uur was aangebro-
ken waarop wij ons in de stad verspreiden moesten om in
die vergaderingen het woord te voeren. Men wees mij
de zaal van het Lycaeum aan. Toen ik het ontzettend groote