Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
En toen ik haar een kus op het voorhoofd drukte, beet
ze me snel in het oor: //Ge weet immers wel, dat uw
naam op de lijst staat?"
ff Welke lijst?"
//De lijst van de municipaliteit. In de Paris-Télégrophe
stelt een kiescollegie u op den voorgond voor de betrek-
king van inspecteur der straten en wegen. Gelijktijdig wil
men Humbug tot vrederegter vei'kozen zien. Lees zelf
maar eens!" En meteen haalde zij uit haar voorschootje
een paar couranten. Bespottelijk volk, waar een meisje
belanij stelt in de verkiezinoen!
C O
Ik las de Paris-Télégrophe en ja wel!... mijn naam,
vergezeld van een prachtige lofspraak, stond boven aan
de lijst. Dit maakte een wonderlijken indruk op mij.
De regering, of zij goed of slecht handelt, te kritiseren,
daar versta ik mij op; met één woord, ik ben een Pa-
rijzenaar. Maar zelf te regeren eu te administreren; te
moeten handelen in plaats van te kunnen schreeuwen;
uit de gelederen der oppositie te treden om zelf be-
streden te worden; verpligt te zijn die oppositie door
ijver en bekwaamheid den mond te snoeren, — ziet, dat
is toch geheel w^at anders: dat prikkelde mijne eerzucht.
Bij nader inzien deed het mij leed, dat ik gisteren
zulk een hoogen toon had aangeslagen tegen Truth en
Humbug, want de invloed van hun dagblad was toch,
alles wel bezien, niet te versmaden. Met de Rose's was
ik ook niet heel vriendelijk geweest en toch, zij beschik-
ten over tien stemmen! Ik haastte mij dus van Susanne
afscheid te nemen, liep den apotheker achterop en ving
een vertrouwelijk gesprek met hem aan, waarin ik hem
mededeelde, dat ik pillen uitgevonden had, bestemd
om eene algeheele omwenteling tot stand te bx'engen in
de praktijk, bestemd vooral om de fortuin te maken zoo-
wel van den geneesheer, die ze uitvond, als van den phar-
maceut, die ze verkoopen zou. Eigenlijk had ik de primeur
van deze bewonderenswaardige uitvinding bestemd voor
de academie van geneeskunst; zes jaren lang had ik ge-
arbeid aan eene memorie, die haar de zaak duidelijk