Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
op. Susanne had verscheidene, gelukkig weinig beteeke-
nende kneuzingen bekomen. Martha stroomde het bloed
uit den neus; overigens verklaarde ze ongedeerd te zijn.
Ik bragt haar naar huis, maar ging niet naar binnen;
ik spoedde mij naar het couranten-bureau terug.
//Pen en papier!" schreeuwde ik: //Ik zal ze eens duch-
tig de les lezen, die beeren van het gemeentebestuur! Een
steen in de straat te laten, die de eene ramp na de andere
veroorzaakt en zoo even oorzaak was dat mijn paard struikel-
de en mijne dochter en meid in levensgevaar verkeerden !!"
//Ga uw gang, doctor," zei Humbug en gaf mij een dollar.
//Een dollar!" zei ik verwonderd: waarvoor?'
//Dat is de gewone belooning voor ieder, die stof aan-
brengt voor onze gemengde berigten.''
//Ik heb uwen dollar niet noodig!" antwoordde ik be-
leedigd.
//Neem hem," hernam Humbug met een fijn lachje:
//Neem hem, laat hem in een lijstje zetten en hang hem
in uw studeervertrek aan den wand. Hij zal u op die
wijs ieder uur van den dag in herinnering kunnen bren-
gen, dat de drukpers de stem is van iedereen en dat gij
die groote waarheid eerst hebt leeren huldigen, toen gij
zelf leedt en troost en hulp noodig hadt."
//Humbug!" antwoordde ik werkelijk getroffen: //deze
door u schertsend daarheen geworpen woorden heb-
ben eene hoogere beteekenis dan gij zelf vermoedt; nooit
zal ik ze vergeten! Wanneer ik voortaan des morgens
de courant lees, dan zal iedere klagt, die daarin wordt
aangeheven, mij doen denken aan een overlast, eene mis-
kenning, een onregt of een lijden, dat morgen mijn deel
kan zijn en ik zal, althans in dat opzigt, de drukpers
leeren achten en lief hebben."