Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
in de stem, die zijne innerlijke aandoening verried: »/Re-
kent gij het dan voor niets dat men door een man als
gij bemind en geprezen wordt?"
En de beide mannen reikten elkander trouwhartig de
hand en ik geloof waarlijk dat ik mij door die scène de
haute comédie zou hebben laten medeslepen, indien vriend
Fox, die tot ons aller verbazing vriendelijk groetende bin-
nentrad, geen afleiding verschaft had.
//Mijnheer Truth" zei hij op een toon zóó onbeschrij-
felijk zoet, dat honig er alsem bij zou geschenen hebben:
//Wilt gij de goedheid hebben het berigt in uw blad op te
nemen dat de heer Little 10,000 dollars ten geschenke heeft
gegeven aan het ziekenhuis voor behoeftige kinderen, 5000
doll, aan de stadsarmen en 5000 doll, aan het Leeskabinet?"
(/Sakkerloot! die Mexicaansche leening schijnt geen wind-
eijeren gelegd te hebben!" merkte Humbug aan.
//Gij bedriegt u," antwoordde Fox: r/Little heeft ont-
dekt dat de door het gouvernement van Mexico aange-
boden waarborgen geen vertrouwen verdienen en van
dat oogenbiik wilde hij niets meer met die zaak te doen
hebben. Van een man van zijn karakter kon men trou-
wens niets anders verwachten."
//Hm! ' bromde Humbug, en Truth verklaarde ronduit
dat hem die edelmoedigheid en liefdadigheid van den
geldwolf Little zeer verdacht voorkwam.
Ik verweet hem zijn eeuwig wantrouwen, maar hij bleef
bij zijn stuk en zeide, dat hij, als vergrijsd journalist, even
weinig geloofde in de deugd van een bankier, als in de
werkelijke vroomheid van Seth en zijns gelijken.
//Wij zullen u wel bekeeren, oude zondaar!" riep Fox
lagchende, maar plotseling trok hij een nijdig gezigt.
De jonge Rose trad namelijk het bureau binnen met
den uitroep: //Gewigtig nieuws!"
//De Mexicaansche leening is teruggetrokken," zei Hum-
bug: ff We weten dat al."
//Wat gij echter niet weet, is, dat de burgemeester zijn
ontslag genomen heeft en dat Little zich openlijk voor
die hooge betrekking als kandidaat stelt."