Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
bloedt dikwerf het hart; maar wat de pligt gebiedt, gaat
vóór alles!"
//De pligt!" hernam ik gramstorig: //dat is een woord
waar velen mede schermen, louter uit berekening. Zoo
menigeen geeft zich uit voor een man van onkreukbare
eerlijkheid, die in het wezen der zaak slechts jagt maakt
op geld en ridderlintjes!"
//Geld en eer," antwoordde Humbug: //ze zijn niet het
erfdeel van den journalist! Wij zijn de mannen van be-
ginselen, toij zijn het waarvan het idee uitgaat en wij zijn
dat om niet! Verkondig het twintig jaren lang van de
daken, dat de vrijheid het plegtanker van ieder volk is,
en gij zult verfoeid worden door hen die heerschen en
hatelijk zijn in het oog van hen die dienen. Breekt dan ^
eindelijk de dag aan, waarop het volk de slavenketenen
wil afschudden, welnu, dan zal de eerste de beste die de
banier durft verheffen waarop de woorden voorkomen die
gij sedert twintig jaren dag aan dag openlijk hebt ver-
kondigd, — dan zal die roover van onze idééën voor de
groote menigte een profeet zijn; voor hem alle aanzien,
eer, rijkdom en magt; voor ons nieU; en dezelfde man,
wiens zegepraal we door twintig jaren arbeidens, met op-
offering soms van geld en gezondheid, hebben voorbereid,
diezelfde man, die held van éénen dag, zal de eerste we-
zen om met minachting neder te zien op die onbedui-
dende courantenschrijvers! Er is bij voorbeeld in geheel
de stad niemand dan Truth, die zoo in alle opzigten te-
gen de vacerende betrekking van burgemeester opgewas-
sen is. Dat men liever ieder ander dan hem zal kie-
zen, spreekt van zelf! Minder gemakkelijk is het even-
wel te verduwen, dat, wanneer hij ten langen laatste
op het veld van eer, met de pen in de hand, den laat-
sten adem uitblaast, dat zijne eigene courant dan zelfs
geen twee woorden aan zijne nagedachtenis zou wijden,
indien ik er niet Mare om daarvoor te zorgen! Oordeel
thans zelf over de zucht naar rijkdom en eer, die de ge-
heime drijfveer onzer handelingen zou wezen!!"
//Humbug, mijn vriend," zei Truth met eene trilling