Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
dat uw blad thans nog aan de zaak wijdt, zou een ge-
woon particulier treffen en geen ander gevolg hebben
dan om schande en ellende over eene geheele familie te
brengen. De regtbank alléén heeft het regt te vonnissen
en straffen uit te spreken; door de openbaarheid, die gij
aan zulke zaken geeft, voegt gij bij de boete, die de
regter toepast, nog een brandmerk en dat wordt u door
de billijkheid en de menschelijkheid vei'boden!"
,/Ik ben noch humaan, noch gevoelloos," antwoordde
hij koel, maar kalm: //ik ben geen persoon, geen individu;
ik ben een dagblad, dat wil zeggen: een echo, eene pho-
tographie der werkelijkheid. Ik verander dan ook geen
enkel woord in de redactie van courant en affiche. Per-
soonlijk doet mij de zaak leed voor den schuldige; maar
ik heb eene zending te vervullen en dan transigeer ik
niet met de waarheid."
//Eene zending!" riep ik verontwaardigd uit; //eene zen-
ding die gij u zelf hebt opgedragen!"
//Is zij daarom minder heilig?" vroeg hij: //In een
land, waar het volk zich zelf regeert maar tevens han-
del drijft en van den vroegen morgen tot den laten avond
voor zijne stoffelijke belangen heeft te waken, is de druk-
pers de trouwe hoedster van de algemeene vrijheid. Zij
is het, die al wat edel en grootsch is ondersteunt, die het
regt doet eerbiedigen, die de deugd leert lief hebben en
tegen miskenning van bewezen diensten waakt. Heden
nu, heeft een magistraat, het hoofd eener geheele stad,
een fout begaan en tot een groot schandaal aanleiding
gegeven. De regtbank heeft den man veroordeeld; de
drukpers heeft de misdaad te veroordeelen, die zij aan
het geheele volk moet leeren haten en verfoeijen. Hoe
grooter de val van dien man zal wezen, des te krachti-
ger zal de les zijn. Onze hardvochtigheid zal aan eene
enkele familie leed berokkenen en zelfs door dezen of
genen gelaakt worden; maar duizende mannen, die door
straffeloosheid in dit geval op het dwaalspoor zouden kun-
nen gebragt worden, zullen zich afgeschrikt gevoelen om
soortgelijke fouten te begaan. Geloof me, doctor, mij zelf