Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
splitsen. Wilt gij iemand dulden die in 't openbaar een
engel en in het privé-leven een schurk is? Bovendien,
wat verstaat gij onder pr-iwe-leven ? Waar vangt het aan,
waar eindigt het, waar zijn de grenzen?"
//Mijnheer," zei ik tot dien onbeschaamden publicist,
//ik zou u met honderd argumenten tot zwijgen kunnen
brengen; één enkel voorbeeld zal evenwel voldoende zijn.
Waarom mengt gij u in de privé-zaken van onzen bur-
gemeester? Het is waar dat hij een zwak oogenbiik heeft
gehad en zich in de netten van eene belangzuchtige si-
rene heeft laten ver warren; maar zóó veel staat in ieder
geval vast, dat hij dien misstap niet beging in zijne hoe-
danigheid van overheidspersoon. Waartoe nu zoo veel
schandaal gemaakt? Waarom stelt gij openlijk een man
aan de kaak, met wiens amourettes gij hoegenaamd niets
te maken hebt?"
"Waartoe?" zei Truth met de ijskoude gestrengheid
van een Robespierre; veenig en alleen om hem te nood-
zaken zijn ontslag te geven. Zoudt gij willen dat we in
onzen huiselijken kring deugd en eerbaarheid prediken,
terwijl ondeugd en zedeloosheid op het stadhuis zetelen?
Dat ware onmogelijk I De vlekkeloosheid van het privé-
leven moet ons ten waarborg strekken van de eerlijkheid
van het openbaar leven. Waar men anders handelt, wordt
de staatkunde eene comédie, waarin ieder een masker
draagt en van regten, pligten en geweten bazelt, zonder
aan die woorden de geringste beteekenis te hechten. Bij
ons te lande, in het vrije Amerika, moet men achtings-
waardig zijn om geacht te worden."
Een ondergeschikt beambte van de Paris-Télégraphe
kwam binnen en bragt de tijding, dat de burgemeester
een briefje geschreven had, waarin hij de redactie ken-
nis gaf, dat hij zijn ontslag had gegeven. '
//Uw doel is thans van zelf bereikt," zei ik tegen
Truth: //geef nu dadelijk bevel om al wat op den bur-
gemeester betrekking heeft, uit de courant en het affiche,
die beiden nog gedrukt moeten worden, te laten verval-
len. De man heeft zijn ontslag gegeven en ieder woord.