Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
//Ik zal er voor zorgen, Mijnheer Truth!"
//Mijnheer!" zeide ik tegen het jonge mensch, wiens
naam mij een der broeders van mijn aanstaanden schoon-
zoon aankondigde: //Indien men hier te lande gewoon
is, de zaken altijd zoo door en door te bekijken, dan zal
het nog al moeijelijk vallen eenige nieuwe onderneming
tot stand te brengen!"
//Integendeel, mijnheer Smith! Hoe beter men de za-
ken kent, des te gemakkelijker loöpen zij van stapel.
Al wat logen is, leidt ter beurze tot ondergang; de waar-
heid alléén baart rijkdom!"
//Mooi!" dacht ik." Ze zijn hier allemaal een klein
beetje van zinnen! Te Parijs, dat dan toch het midden-
punt is van alle kennis en beschaving, weet het kleinste
kind, dat het publiek juist aan die zaken het ijverigst
deelneemt, waarvan het niets begrijpt. En in werkelijk-
heid, welke winst kan eene zaak afwerpen, die iedereen
tot in de geringste bijzonderheden kan nagaan? Vijf, zes
procent — als alles meêvalt; terwijl onbekende en on-
bestemde ondernemingen 15 of 20 procent winst kunnen
afwerpen. Ziedaar het groote geheim van onze bankiers!
Men drijft niet eene ellendige negotie door de eene po-
sitivo waarde tegen de andere in te ruilen, maar men
geeft zijn geld en goed in ruil tegen een goede dosis
hoop; dat is de poëzie van het spel, het betooverende der
loterij! Wat bekreunt een Franschman zich er om of
hij zijn geld verliest? Dat is slechts eene nevenzaak;
maar in den geeste over millioenen te kunnen beschik-
ken en in koortsachtige verwachting, eveneens in den geeste,
aan alle hartstogten, grillen en nukken te kunnen vol-
doen, ziedaar het ideaal, waarnaar hij streeft. Hij betaalt
en betaalt altijd, maar kan men zulke heerlijke illusiën
wel te duur betalen?"