Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
schuldige omhelst, — hoegenaamd geen schande voorde
kerk, die een verdorven lid uit haar midden bant!"
,/Hebt gij eerbied voor de justitie? Neen! Nog giste-
ren behelsde uw blad een allerhevigsten aanval op een
regter, die, in een oogenblik van kwade luim, een deug-
niet een weinig te grof bejegend had!"
;/De justitie is voor den beschuldigde, — de beschul-
digde is niet voor de justitie geschapen!"
//Een ondergeschikte behoeft zich maar de geringste af-
wijking van de wet te veroorlooven of bij vergissing een
onschuldige te arresteeren, en onmiddellijk wordt hij door
een paar dozijn dagbladen, als zoo vele dolle honden,
aangevallen. Om het geringste gebrek in den vorm, trek-
ken zij partij voor den nietswaardigsten ellendeling!"
//Wel zeker, doctor! Die nietswaardige ellendeling ver-
tegenwoordigt in zeker opzigt het geheele volk. Zoodra
de wettelijke vormen worden geschonden of een burger
van den staat ten onregte door de overheid wordt aange-
rand, is de vrijheid van allen bedreigd."
//Daar is de beursnoteering!" — riep een jongeling, het
bureau binnenstormende.
*Is er wat nieuws?" vroeg Humbug.
//Niets dan de Mexicaansche leening."
//Wat zegt men daarvan ter beurze?"
//Het is reeds eene afgedane zaak; de leening heeft
fiasco gemaakt; 't was niets dan eene zwendelarij van Little."
//Wat blieft ge?" riep ik uit, na een blik in de notee-
ring geworpen te hebben: «En de leening staat 1 %
boven den koers van uitgifte!"
j/Dat is eene oude manoeuvre, waar wij geen dupe
van zijn," antwoordde Truth. n Little heeft natuurlijk
met de eene hand gekocht, wat hij met de andere ver-
kocht. Van daar de noteering, die geheel fictief is.
Mijnheer Rose," vervolgde hij, zich tot den jongeling
wendende, die de noteering had gebragt: //Onderzoek de
zaak nog eens nader, zorg dat gij de waarheid, de volle
waarheid te weten komt, en lever ons dan een ferm ar-
tikel voor de courant van heden."