Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
het oude Europa welligt? In Spanje, Rusland, Tur-
kije, overal waar de drukpers in de hand der gouverne-
menten een monopolie is geworden, hebben de arme dag-
bladschrijvers de vergunning om gedurende zes dagen
der week niets te zeggen, onder voorwaarde dat zij op
den zevenden dag officiéél moeten liegen; maar in een
vrij land, waar iedereen mag denken wat hij wil en open-
baar maken wat hij denkt, in zulk een land zou de jour-
nalist, die niet voor waarheid strijdt, slechts zich zeiven be-
nadeelen! De waarheid is onze koopwaar: het is juist de
waarheid, die het publiek van ons koopt. Indien we liegen,
dan verliezen wij ons crediet en gaan een schandelijken
ondergang te gemoet. Als voorbeeld wijs ik u op den
Londenschen Times; dat blad is onstandvastig en slaat
niet zelden een te hartstogtelijken, voor velen beleedigenden
toon aan; liegen doet het echter nooit. Werd de uitgever
op heeterdaad betrapt op logen, dan zou hij een jaar-
lijksch inkomen van 100,000 dollars verliezen. Geloof me,
wanneer de logen zóó veel schade berokkent, dan spreekt
men liever de waarheid, — dan wordt men waarheidlie-
vend uit berekening en deugdzaam uit eigenbelang."
Ik nam een stoel en was bezig naar een antwoord te
zoeken, toen de deur openging en mijn buurman en
wapenbroeder, de sollicitor Fox, binnentrad en ons har-
telijk de hand kwam schudden.
;/Dag mijnheer Truth!" zei hij, met een kruipend
lachje: ,/Ik kom namens den bankier Little, om met u
eens over eene belangrijke zaak te praten. Uw dagblad
kan er 2000 dollars bij verdienen, twee duizend F'
//Zoo? dan moet ge niet mij, maar mijn associé heb-
ben" — antwoordde de journalist droogjes; hij schelde
en een oogenblik later verscheen een enorme kerel met
kalen schedel, een soort van aangekleeden olifant. Het
was de Heer Humbug, associé van den Heer Truth.
vBonjour, doctor Smith!" — riep de kolossus, luidkeels
lagchende: //Wel? was onze affiche van gisteren niet
heel mooi? Dag mijnheer Fox! wat voert u hierheen?"