Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Ik trad een huis binnen van een onaanzienlijk voorko-
men, opende een zijdeur en bevond mij toen tegenover
een klein, geheel in het zwart gekleed manneke: het was
de redacteur Truth. Hij was druk bezig met uit Engelsche
bladen groote reepen te knippen, die achtereenvolgens
naar de zetterij werden gebragt, •—• ongetwijfeld eene
even gemakkelijke als weinig kostbare manier om de
kolommen van de Paris-Télégraphe te vullen.
„Wat is er van uwe dienst?" — vroeg hij, zonder mij
met een blik te verwaardigen.
,/Mijnheer!" — antwoordde ik op ernstigen, afgemeten
toon: //ik ben doctor Smith, pompier bij de 7e compag-
nie, dezelfde, wien gij gisteren openlijk lof hebt ge-
lieven toe te zwaaijen."
//Best, — en wat wilt gij?"
//Ik kom u mijnen dank betuigen voor al het goede,
dat gij van mij gezegd hebt."
Hij keek mij verwonderd aan en zeide:
//Indien ik de gebeurtenissen van gisteren openbaar
maakte, dan deed ik dat slechts in de uitoefening van
mijn beroep. We hebben, door ons verslag van den brand,
zelfs 200 dollars extra verdiend. Gij hebt derhalve niet
de minste verpligting aan ons."
En met die woorden hervatte hij zijn arbeid, zonder
mij zelfs een stoel aan te bieden.
//Mijnheer Truth!" — zei ik gebelgd, maar toch met
veel waardigheid: //de redenen die uwe handelingen be-
stuurd hebben, zijn mij vrij onverschillig; gij hebt mij
een dienst bewezen en ik ben u daarvoor verpligt."
//Ah! bah!" hernam hij: i/het was zeer stellig niet
mijne bedoeling om u een dienst te bewijzen. In ieder
geval deed ik slechts mijn pligt. Waarheid en geregtigheid
is steeds onze leus."
//Houdt het mij ten goede, maar tot dus ver verkeerde
ik steeds in den waan, dat in de journalistiek vrij wat
werd gelogen en bedrogen en dat waarheid en geregtig-
heid slechts bij uitzondering gehuldigd werden."
//Waar hebt ge zulke bladen aangetroffen, doctor? In