Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIII.
Truth, Humbug and
Naauwelijks was ik den volgenden morgen ontwaakt,
of ik vloog naar het venster om nogmaals te zwelgen in
den aanblik van het monster-affiche van de Paris-Télégraphe.
Het hing nog op de oude plaats en ieder las het in 't voor-
bijgaan ____maar o! ij delheid van allen aardschen roem !____
Zie hier wat op het affiche stond:
AANKOMST VAN DE PERSIA.
gewigtig nieuws uit europa.
Engelsche Consols 92,^
Liverpool: Katoen, 30 c. hooger.
Gezouten spek, 4000 vaten
gevraagd ä 14 dollars.
zeldzame gelegenheid:
Te koop vier ITALIAANSCHE EZELS,
te bevragen bij de Gebroeders Ginocchio, 70 Williamstreet.
//Barbaarsch volk!" — riep ik uit: //Ellendig ras van
kooplieden, dat in éénen adem alles door elkander haspelt:
gezouten spek, beginselen, katoen en denkbeelden, — ik
dank den hemel dat ik niet een der uwen ben. Leve
Frankrijk! waar men de menigte met een paar goed klin-
kende woorden wegsleept en ieder slechts aan zijn eigen
belang denkt, wanneer het te laat is. Vier Italiaansche
ezels en de prijs der Consols, ziedaar genoeg om het ge-
beurde van den vorigen dag te doen vergeten I"
Hoe vertoornd ik ook was, moest ik toch eene visite
gaan brengen aan den journalist, die mijn naam vereeu-
wigd had. De beleefdheid boven alles!