Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
de zwaan.
Brandassurantie-Maatschappij.
Acacia-straat n". 10.
(^Maatschappelijk kapitaal 10 miïlioen dollar
Mijnheer!
//De moed, door u betoond bij gelegenheid van den
brand van dezen morgen, heeft de aandacht van de Di-
rectie der maatschappij op u gevestigd.
//De betrekking van consulterend geneesheer, ter verifi-
catie van wonden en kwetsuren door brand veroorzaakt,
is op dit oogenblik vacant.
//Wij hopen dat Gij ons de eer zult bewijzen, die be-
trekking aan te nemen. Het honorarium bedraagt 400
dollars.
t/De Directeur der Maatschappij,
X X.
Aan den Heer Daniël Smith, pompier bij de T Com
pagnie."
De Voorzienigheid.
Opvoedingsgesticht voor kinderen; in stand gehouden door
vrijwillige bijdragen van 10 dollars ^sjaars.
Straat Bender n". 25.
Mijnheer!
;/De geneesheer, die de schoone woorden gesproken heeft:
ffOok ik hen vader, ik kan dat arme kind niet laten om-
komen /" is de man die door zijne zelfopoffering en zijn
talent van zelf wordt aangewezen voor de verpleging on-
zer kinderen.
//De plaats van eersten geneesheer in ons gesticht is
vacant: wij hopen, dat gij ze zult willen aanvaarden.