Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Ik had het winkeltje van zijn vader geheel uit het
oog verloren, toen Zambo den heer Rose aandiende, die
zijn deel kwam halen van de algemeene vreugde. Hoe
veel achting de goede man ook mögt verdienen, ik had
mij voor mijne dochter altijd een anderen schoonvader
gedroomd — een chef-de-bureau aan een der ministeriën,
een onder-prefect, of iets dergelijks. Wat echter aan te
vangen in een land, dat de kinderschoenen nog niet ont-
wassen is en daarom nog de administrative centralisatie
mist, die geheel Europa aan Frankrijk benijdt?
Te gelijk met den heer Rose trad de heer 'Green bin-
nen ; Henri volgde hem op de hielen. Den apotheker had
ik dadelijk herkend aan dat ik en weet niet roat, hetwelk
in den apotheker steeds den kruidenmenger verraadt. De
kruidenier echter, met zijn zwarten rok en witten das,
was voor mij een ongekend monster. Niet minder vreemd
dan zijn voorkomen en kleedij, waren zijne taal en ma-
nieren. Gi-een, de debitant van stroop en kaneel, sprak
met het gezag en de koelbloedigheid van iemand, die de
millioenen met de schop verwerkt.
//Buurman!" zei hij hartelijk: //nu behoor ik een klein
beetje tot je familie door de schuld van dien jongen,
uw schoonzoon en mijn associé! Maar daar zullen we het
niet bij laten blijven. Je zoon Henri is me komen op-
zoeken; er zit een goede kop op dien jongen; hij bevalt
me en daar Alfred trouwen gaa,t, waardoor hij zeker lie-
ver aan den vasten wal zal willen blijven, en wij aan
de andere zijde toch aan een vertrouwd persoon te Gal-
cutta behoefte hebben, zoo heb ik mijn keus maar op
Henri gevestigd. Hij is nog wel wat jong, maar hoe
vroeger men in zaken is, des te beter. Een jaar of drie in
Indië doorgebragt, zullen hem tot een man vormen. We
geven hem een dèel in de winst, waardoor hij, als hij
goed oppast, al dadelijk vier of vijf duizend dollars per
jaar verdienen zal. Gij vertrouwt mij een kind toe —
na verloop van drie jaren geef ik u een man terug. Wel?
hoe denkt ge er over? Bevalt je mijn plan? Henri is er
mede tevreden."