Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV.
I>e Verloving.
Alfred en ik, we keken elkander aan, maar spraken
geen enkel woord. Jenny en Susanne schenen daarente-
gen in een zeer druk gesprek gewikkeld; de moeder
meesmuilde; het oog der dochter scheen iets af te smee-
ken. Toen nam Jenny de beide jonge lieden bij de hand
en zeide:
//Daniël I ziedaar twee kinderen, die, onder Gods hulp,
een christen-gezin willen vestigen; zij vragen uwen zegen."
Mijn zegen!! Ik, zondaar, anderen zegenen? Daartoe
had ik het regt niet, zelfs niet tegenover mijne kinde-
ren. Ik omhelsde Susanne; ik omhelsde Alfred; ik ver-
eenigde hunne handen in de mijne en. . . , weende.
Ze waren zóó gelukkig, de ondankbaren, dat zij zelfs
mijne tranen niet opmerkten; zij wikkelden zich los uit
mijne armen om naar Jenny te ijlen, die de stem ver-
hief en tot hen zeide :
//Moge de God van Abraham en Sarah, de God van Isaac
en Rebecca, van Jacob en van Rachel u zegenen, mijne
kinderen! Moge uw leven een Christelijk leven zijn!"
ffAmenP'' — antwoordde eene stem, zóó ernstig, dat ik
er van trilde. Het was Martha, de meid, die met de hou-
ding eener profetes op ons toetrad.
yMan!" — zei ze: ,/vooy het oog van God neemt gij
deze vrouw! Vrouw, voor het oog van God neemt gij
dezen man ! Gij hebt voorspoed en tegenspoed, gezond-
heid en ziekte, leven en dood met elkander te deelen:
vergeet dat nooit, want de Almagtige zal het zich
herinneren!"
//De Heer zij mijn getuige," riep Alfred: i/nooit zal
ik het vergeten!"
3