Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
dan den eersten den besten vreemden geneesheer of heel-
meester laten roepen, die haar dingen zal vragen.... en
bleef 't soms dan nog maar bij vragen...... die haar van
schaamte zullen doen sterven?"
//'Neen, Jenny, dat moet ge volstrekt niet doen, dat
verbied ik u bepaald,... Ik wilde slechts zeggen, dat...,
ja, dat sommige oude gebruiken, even als vele oude
dwalingen, eerbied verdienen.... Neen..... Maar och, kom!
dat zijn zaken, mijn kind, die boven uwe bevatting lig-
gen.... Zeg mij eens, wie vergezelt Susanne?"
//Wie haar vergezelt? Niemand."
//Niemand? Loopt mijne dochter, schoon als een engel,
op negentienjarigen leeftijd langs 's Heeren wegen zonder
iemand die haar geleidt?"
//Maar waar haalt gij dan toch heden morgen al die
zonderlinge denkbeelden van daan? Waarom zou Susanne
anders handelen dan alle andere meisjes? Welk gevaar
ducht gij voor haar? Gelooft gij, dat er in geheel Amerika
één man te vinden ware, misdadig of onzinnig genoeg om
den eerbied voor deugden onschuld uit»het oog te verlie-
zen? Vaders, mannen, broeders, zoons, allen zouden zamen-
werken om den ellendige te straften: nog nooit echter
heeft ons land een zoodanige wandaad te betreuren ge-
had, Dat zijn akeligheden en ondeugden, die men alleen op
het oude continent aantreft. Bovendien," — zoo vervolgde
mijne vrouw met haren zacliten glimlach: //Bovendien
geloof ik, dat Susanne heel goed bewaakt wordt. Alfred,
de jongste zoon van den heer Rose, is uit de Indien
teruggekeerd; gisteren ontmoette ik hem, met zij?i vader
en zijne acht broeders. Ik laat het mij maar niet uit het
hoofd prateTi, dat Susanne sints lang met hem geënga-
geerd is."
//Geëngageerd? Mijne dochter geëngageerd met den
negenden zoon van een apotheker? En het is haar eigen-
moeder, die mij dat, zoo koeltjes w^eg, zonder éénige in-
leiding of voorbereiding, konrt mededeelen?"
//Waarom zou Susanne niet trouwen met dengeen dien
zij lief heeft? Waarom zal zij niet den man harer keuze