Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
7:oethout! Maar waar blijft Susanne? Of maakt ook zij
hare opwachting bij Zijne Excellentie den heer Green?"
//De cursus zal nog niet afgeloopen zijn."
//De cursus? WelkeT'
//Over de Gezondheidsleer en de Anatomie.''^
//Anatomie! Geregte Hemel! Leert mijne dochter op
negentienjarigen leeftijd anatomie? Beoefent ze misschien
zelfs de ontleedkunde?"
//Maar manlief, hoe heb ik het nu ? Bedenk dan toch dat
Susanne eenmaal trouwen moet, dat zij kinderen hebbten zal.
Wilt ge dat zij ze verzorge en grootbrenge blindelings,
zonder het geringste begrip van hun gestel? Hebt gij
zelf het niet honderd malen in hare tegenwoordigheid
gezegd, dat de studie van het menschelijk ligchaam het
onmisbaar deel is eener goede opvoeding?"
//Hm!.... En wie is de geneesheer, aan wiens inzigt
en omzigtigheid men de zorg toevertrouwt om aan jonge
dames onderwijs te geven in de anatomie?"
//Het is mevrouw Hope, een onzer medische cele-
hriteiten."
//Wat blief je? Eene vrouw is hier geneesheer.....
geneesdame mögt ik wel zeggen — en dat nog wel eene
celebriteit! Molière, waar zijt gij? Hoe! In dit land,
waar men alles anders doet dan elders, worden onze
moeders, vrouwen en dochters, wanneer zij ziek zijn, niet
door mannen maar door dames behandeld? Is het mis-
schien zelfs bij de deftigste familiën de melkmeid en
niet de melkboer, die de kinderen brengt? Maar dat
is ongehoord, dat wordt in geen ander land geduld, dat
is indecent, mevrouw Smith, dat is zeer indecent, zeg
ik uT'
//Ik was altijd van het tegendeel overtuigd, mijn
vriend; ik erken gaarne, dat gij van die zaken meer
verstand hebt, maar regt duidelijk zijn mij uwe denk-
beelden niet. Indien toch onze dochter eens door eene
van die meer of minder ernstige ongesteldheden bezocht
wordt, die eene vrouw, in het haar kenmerkend schaamte-
gevoel, naauwelijks bij name durft te noemen, moet ik