Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
— Ja, zeide ik tot mij zelf, de zorg om u te vestigen,
mijn zoon, raakt mij, raakt mij alléén. Niet zonder reden
heb ik dan ook zestien jaren geleden, mijn vriend Regelman
tot uwen peter gekozen —, die goede Regelman, die toen
slechts commies was, maar die thans chef-de-bureau is
aan het ministerie van finantiën, afdeeling in- en uit-
gaande regten. Ja, Henri, zonder het te weten ben je
nu reeds kandidaat voor eene open te vallen betrekking
van surnumerair bij de finantiën. Ben je eenmaal surnu-
merair, dan is je carrière verzekerd. Ik zie je reeds op
vijf en dertigjarigen leeftijd als sous-chef, met een trak-
tement van twee duizend vier honderd francs en, naar het
voorbeeld van Regelman, met een lintje in 't knoopsgat!
Ik zie je reeds, even als je peter, zachtzinnig, nederig,
beleefd en onderdanig tegenover je meerderen—, ernstig,
stroef en majestueus tegenover je minderen — en juist
daardoor meer en meer den ladder van het administratief
beheer opstijgende. Indien niets de eerzuchtige verwach-
tingen eens vaders verijdelt, dan zijt ge op vijftigjarigen
leeftijd de schrik en toch het plegtanker van een heir-
leger ondergeschikte ambtenaren. Welk eene carrière, welk
eene toekomst!
//Daar is Henri !*' zei mijne vrouw, nog altijd aan het
venster: //Hij praat met den heer Green; 'k ben zeker
dat hij hem om een goeden raad vraagt.... misschien
zelfs om meer dan dat!"
//Green, de kruidenier! Gaat mijn zoon met zulk ge-
ring volkje om?"
//Gering volk?! Green is een eerlijk man, een goed
christen, algemeen geacht. Hij bezit meer dan drie maal
honderd duizend dollars en maakt het lofwaardigst ge-
bruik van eene fortuin, die hij alleen aan eigen arbeid
te danken heeft."
//Mooi! Charmant!! Gelukkig land, waarin de kruide-
niers millionnairs zijn, en raad geven, gelijk de advocaten
of misschien wel ambten uitdeelen, gelijk de ministers.
Mij is het wel! Laat mijn zoon maar zijn hof maken
aan zijne Majesteit den vorst van de pruimen en het