Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
III.
Jenny.
Tijdens Zambo zich met slapen afbeulde en mijne vrouw
met Martha het ontbijt gereed maakte, las ik de coui-ant,
de Paris-Télégraphe, een even reusachtig als goedkoop
dagblad, dat de volgende ongerijmdheid tot opschrift droeg:
The world is governed too much (De wereld wordt te veel
geregeerd). De plompe taal van dat blad mishaagde mij.
Zoude men het wel willen gelooven dat de Paris-Télé-
graphe een fatsoenlijk millionnair met den naam van dief
en roover bestempelde, omdat hij, door een vermoedelijk
zeer verschoonbaar abuis, aan het leger \-an het Noorden
zestig duizend paar schoenen geleverd had, waarvan de
zolen, van bordpapier vervaardigd, geen genoegzamen we-
derstand hadden kunnen bieden aan den vochtigen moe-
rasgrond? Lieve hemel! Doe nu eens zaken in een land
waarin de groote speculatie zoo weinig geëerbiedigd wordt!!
De geheele courant was in dien afkeuringswaardigen
toon geschreven. Niets bleek veilig te zijn voor den schimp
van dien onbeschoften papierbekladder, van dien niets-
waardigen journalist. Deee wet was afschuwelijk omdat
zij inbreuk maakte op de persoonlijke vrijheid der bur--
gers; gene burgemeester was een monster, omdat hij aan
weldenkende aandeelhouders een monopolie had geschon-
ken, dat, gelijk alle andere monopolies, in 't voordeel
was van het publiek. Kom! geef u de moeite om de
menschen te regeren en wordt dan iederen dag op zulk
eene wijze door het slijk gesleurd !
— Ellendige pamfletschrijver, riep ik uit, hadt gij de
eer in Frankrijk te wonen, te midden van het meest
verlichte en beminnenswaardigste volk der wereld, dan