Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
vulden ketel. Martha plaatste van hare zijde den ketel
met zijnen kostbaren last, in een der gaten van een
ijzeren fornuis, dat een der wanden van de keuken ge-
heel innam. Dat fornuis geleek een monumentaal ge-
bouw, met verdiepingen als een huis en met ik weet
niet hoeveel schuiven, holen en laden, waaruit de stoom
zich hier en daar een uitweg baande. Bakoven, was-
scherij, braadpan, verwarmingstoestel, heet water, heete
lucht, enz , enz., alles werd door dit monsteraciitig for-
nuis geleverd en voortgebragt, dat als in een zegenboog
ten opschrift droeg: g. chilsom's cooking-range, bos-
ton. Satan zelf zou met al de hulpbronnen, die ter
zijner beschikking staan, geen beter werkenden stooktoe-
stel kunnen uitdenken!
Toen de ketel goed was verzorgd en nog een heirleger
potten en pannen netjes gerangschikt was, keerde mijne
vrouw zich om; een kreet van blijdschap begroette mij.
;/Dag, manlief!" zei ze: //Goed geslapen? wat kijk je
aandachtig naar onze kleine toebereidselen I Het is een
pudding, mannetje, net zoo een, als je laatst zoo lekker
vondt. Ik heb alles zelf toebereid, want, beter dan Mar-
tha, weet ik wat je smaakt. Ik hoop, dat je over mijn
culinair talent tevreden zult zijn."
Zóó sprekende trad zij op mij toe en bood mij haar
voorhoofd aan. Vreemd! Het was mijne vrouw, en toch
was zij het niet. Hetzelfde gelaat, dezelfde wezens-
trekken als in de oude werek, maar toch iets kalms,
iets helders in de uitdrukking van het oog, iets zacht-
zinnigs in de uitspraak, iets liefderijks in beweging en
houding, dat ik te Parijs nooit bij haar had waargenomen.
Ik gevoelde, dat ik bemind en verzorgd werd; het trof
mij het hart. Zonder mij dan ook om de aanwezigheid
van Martha te bekreunen en vergetende, dat ik reeds
twintig jaren huwelijks achter den rug had, omhelsde ik
mevrouw Lefebvre____ 'k wil zeggen : mistress Smith, regt
hartelijk en teeder. Vergeef het mij, Parijsche echtelie-
den, — 't gebeurde in Amerika!