Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Franschman, opgevoed in de aanbidding van kracht, magt
en goed geluk! Een vreedzame kwaker, — een generaal,
die de keizer der nieuwe wereld had kunnen zijn, maar
die zich verlaagde om de eerste overheidspersoon van
een vrij volk te blijven, — en een ouvrier, die door
zelfoefening advocaat en door het toeval president der
Unie werd — ziedaar de helden van Amerika! Op
dezen half verwilderden bodem is de moraal der bur-
gers nog die der groote mannen. Wat te verwachten
van eene natie, die met zulke vooroordeelen behebt is?
Voorwaar! zij zal het niet wezen, die der wereld een
Gesar schenken zal!"
In de spreekkamer vond ik eene palissanderhouten
piano, eene met papieren bedekte schrijftafel, en eene
kast vol boeken. Twee of drie bijbels prijkten daar
naast de werken van Francis Quarles, Bunyan, Jërémy
Taylor, Law, Jonathan Edwards, Channing____allen voor-
zeker regt brave lieden, maar wier naam ik voor het eerst in
mijn leven onder de oogen kreeg. Vervolgens vond ik er de
werken van eenige geschiedschrijvers of moralisten, van
Franklin, Emerson, Marshall, Washington-Irving, Pres-
cott, Bancroft, Lothrop-Motley, Ticknor; — voorts eenige
ernstige romans en een heirleger Engelsche, Amerikaan-
sche, Duitsche en zelfs Spaansche dichters. En Frank-
rijk ? Helaas! Om mijn vaderland te vertegenwoordigen,
vond ik slechts een Telemachus, met aanduiding of lie-
ver met misvorming van de prononciatie. En te beden-
ken, dat eenmaal mijne dochter, mijne dierbre Suzanne,
misschien wel ter gelegenheid van mijn geboortedag, tot
mij komen zal om met hare lieve lipjes te reciteeren:
uCalepso ne povait se counsolere diou départe d' Tordis!"
Spijtig wierp ik het boek weg en begaf mij naar den
tuin: een klein hoekje grond, besloten tusschen vier ach-
ter klimop en kamperfoelie verscholen muren; — aller-
wege seringen, rozen en bloemen, die voor mij nieuw
waren; — op den achtergrond een kleine broeikast en
een Chineesche kiosk — een gebouwtje, dat u aanlokte
om er een sigaar te rooken, een kopje thee te drinken