Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
voor het bad! Komaan, Zambo wordt baker of kinder-
meid voor den kost..... Massa weet zijn eigen iianden
niet te gebruiken!"
Voor mij bleef niets anders over dan te zwijgen; ik liet
Zambo ongestoord aan zijne woededen teugel vieren en hield
mij zelfs of ik 't niet merkte, dat hij de tong naar mij
uitstak. In mijne ziel vervvenschte ik evenwel die af-
schuwelijke, ongezellige Amerikaansche huizen, ware ge-
vangenissen, die men schier nimmer verlaten kan, daar
men er alles onder zijn bereik vindt wat men te Parijs
het genoegen heeft buiten'shuis te gaan zoeken, onge-
twijfeld niet zoo goedkoop, maar daarentegen heel ver,
op uren afstand.
Het bad had mijne geprikkelde zenuwen niet kunnen
stillen. Ik kleedde mij aan en ging, in diep gepeins ver-
zonken, naar beneden. Een trap, slechts weinige treden
hoog, leidde naar de benedenverdieping. Wat was er van
mijn huis geworden? Onder welken vorm en gedaante
zou ik mijn gezin terugvinden? Ik trad de eetzaal bin-
nen; er was niemand; ik begaf mij naax* de spreekka-
mer... niemand! Onwillekeurig hield ik over beide ver-
trekken eene inspectie.
In de eetzaal, waarvan de grond met een tapijt be-
legd was, bestond de ornamentatie eenig en alleen uit
een oud en zwaar mahoniehouten buffet, beladen met
Chineesch porcelein en theeserviezen van Engelsch me-
taal, blinkender dan zilver. Vlak tegenover het buffet,
hingen drie hoogst middelmatige gravures aan den wand.
In het midden Penn, onder den olm van Shakamaxon
met de Indianen onderhandelende; regts het portret van
Washington, ten voeten uit, met zijn paard en zijn neger;
links de beeldtenis van den Souverein jpro tempore, van
den honorable Abraham Lnicoln, vroeger houthakker
thans president der vereenigde staten.
//Ziedaar dan," riep ik uit: //Ziedaar dan de bescher-
mende geniën van mijn nieuwe bakermat, van mij zelf.
») Railspliltcr.