Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
11.
At Home.
Toen ik weder tot mij zei ven kwam en de oogen
opende, was het helder dag. Ik hoorde hoe mijn zoon
uit volle borst het Miserere uit de Trovatore zong, tijdens
mijne dochter, élève van Thalberg, met een onvergelij-
kelijk brio de variatiën van Sturm op een air varié van
Donner voordroeg. In de verre verte weergalmde de
stem mijner vrouw en die der meid; mijne gemalin
scheen met de meid te kijven; deze antwoordde althans
met groot misbaar. In mijne vreedzame woning was al-
zoo hoegenaamd niets veranderd; de verschrikkingen van
den afgeloopen nacht konden, dacht ik, niets dan ijdele
droombeelden geweest zijn; bevrijd van den hersenschim-
migen angst, die mij zoozeer gekweld had, kon ik, trouw
aan eene voor mij aangename gewoonte, ijog een wijl met
open oogen droomen, in afwachting dat de honger mij
naar de ontbijttafel zou drijven.
Als gewoonlijk trad onze huisknecht, precies ten ze-
ven ure, mijne slaapkamer binnen, ten einde mij de cou-
rant te brengen. Hij opende het venster en schoof de
zonneblinden op zijde. De glans van het zonlicht en de
frissche morgenlucht deden mij goed. Met welbehagen
wendde ik het gelaat naar het venster .... maar wee!
wee!... mijne haren rezen te berge; de ontzetting
smoorde mij een gil in de keel.
Vlak tegen mij over zag ik een neger, die, met een
breeden glimlach om de reusachtige, vuurroode lippen,
welke neus en kin maskeerden, mij huppelend en sprin-
gend aangrijnsde, als wilde hij bewondering afdwingen
voor zijne ivoor-witte tanden. Van top tot teen in het
wit gekleed, kennelijk uit vrees dat zijn gelaat en handen