Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
196
„Doctor Lefebvre," zei hij: „gij hebt den Heer Olybrius
beleedigd; hij verlangt dat gij u bij hein zult komen ver-
ontschuldigen."
„Ik? nooitI"
„Dat heb ik wel gedacht. Ik heb de zaak daarom maar
met hem geschikt."
„Best; des te beter!"
„Gij zult met eikander vechten."
„Wat blieft ge?"
„Gij duelleert."
„Ik?"
„Sacrebleu' je bent toch niet bang?"
„Ik? volstrekt niet! Hm!.... En wanneer heeft het twee-
gevecht plaats?"
„Op staanden voet."
„Het zij zoo! In een oogenblik ben ik tot uwe orders.
Slechts de tijd, om een kort afscheid van mijne vrouw
en kinderen te nemen."
„Volstrekt niet, Sacrebleu! Dat maakt een man maar
week en de vrouwen hangen je aan het lijf als een klit.
Het is beter dat ze er niets van weten. Je jaagt even
aan Olybrius een kogel door den kop en dan ga je te
huis dineren alsof er niets gebeurd was. Daar heb je
Reynard al terug met mijn pistoolkistje; het rijtuig wacht:
en route, sacrebleu!"
Trots het verzet van den kolonel, trad ik evenwel de
kamer binnen, waar zich mijne vrouw en kinderen be-
vonden.
vGij vertrekt met den doctor?" vroeg Jenny naauw
hoorbaar en met trillende lippen.
„Ja," antwoordde ik luchthartig.
„En gij komt spoedig terug?" hervatte zij en zweeg
toen plotseling stil, als was zij over hare eigen woorden
verschrikt.
„Ik denk spoedig terug te zijn; misschien blijf ik even-
wel een paar dagen weg; daarom kom ik afscheid ne-
men. Adieu, Henri! Houd steeds den goeden raad in
het oog, dien ik u gaf. Men heeft tot dus ver niets