Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
scheen: „effect van de opium.'" Toch zette ik mijn ver-
haal met ijver voort. Ik deelde hen mede, hoe in Ame-
rika ieder binnen de grenzen der strafwet, spreekt en drukt
wat hij goed vindt; hoe er de dagbladen als een wel-
daad beschouwd worden en dan ook aan geen zegelregt
onderworpen zijn; hoe er in één woord niets aan de vrij-
heid in den weg staat.
„Sapristi I" zei de kolonel: „In dat land moet de gen-
darmerie de handen aardig vol hebben!"
„Er zijn in Amerika geen gendarmen," antwoordde ik.
„Wat? Geen gendarmen? Sacrebleu, nu heb ik genoeg
van al dien gekkepraat. Geen gendarmen I Waarom maar
niet liever in eens af de afschaffing geëischt van het leger,
de infanterie, de cavalerie, de artillerie, de generalen,
kolonels en kapiteins? Eene maatschappij van louter bur-
gerlui, — 't is potsierlijk !"
„En toch is het waar I Gedurende zeventig achtereen-
volgende jaren heeft Amerika geen leger gehad. Is een-
maal de vrede tusschen Zuid en Noord hersteld, dan ben
ik er ook zeker van dat men er de legers weder ont-
binden zal."
„Het is genoeg, Lefèbvre! Sacrebleu! Ik ben in alle
opzigten een sul, maar ik heb er meer dan één aan mijn
degen geregen, die mij vrij wat minder voor den gek
hjeld, dan gij thans."
„Effect van de Opium," bromde Olybrius : //Hos, in
's Hemels naam, zou eene maatschappij kunnen bestaan
zonder gendarmen en zonder leger? Op die wijs zou
men zich ieder oogenbiik op de openbare straat, of waar
dan ook elders, kunnen vereenigen om over de politiek
te spreken, het gouvernemeut te veroordeelen en oproer
te maken!"
//In Amerika" antwoordde ik, //komen de ingezetenen
werkelijk bijeen zoo dikwerf zij dit verkiezen, en de
openbare orde wordt er geen oogenbiik door verstoord.
Lieden die vrij en aan de vrijheid gewoon zijn, weten
zei ven hoe zij zich te gedragen hebben. Voor het overige
is de wet daar; een kommissaris van politie en een reg-