Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
XVII.
liet Krankzinnigen-Gesticht.
Weldra was ik gekleed, maar het gemis van mijn huis
in Amerika, had 'zich diep doen gevoelen; geen vuur,
geen warm water, geen badkamer; ieder oogenblik moest
ik aan het schelkoord trekken en in plaats van den goe-
den Zambo, verscheen dan een livreiknecht, met stijve,
afgemeten manieren. Het eenige wat mij genoegen deed
was, dat ik mijne oude gelaatstrekken teruggekregen
had.
In de ontbijtkamer vond ik Jenny en Susanne; de
eerste borduurde, de tweede festonneerde, klaarblijkelijk
om hare gedwongen houding te verbergen.
Nadat mijn eerste honger gestild was, vroeg ik Susanne
waaraan zij toch met zoo veel inspanning dacht.
„Aan niets, pa!"
„Kom, kom, gekheid? Wanneer denk je te trouwen?"
Jenny sprong overeind en Susanne kleurde tot achter
de ooren.
„Foei, Suze, wees toch zoo kinderachtig niet," zei ik :
„gij zijt bijna twintig jaren oud en dan mag een meisje
zonder te blozen wel over haar huwelijk praten!"
„Susanne" zei Jenny met trillende lippen: „ga in de
andere kamer; ik heb met papa wat te spreken."
Naauwelijks was het kind verdwenen, of Jenny riep mij
bleek van toorn toe: ,,Gij moest u schamen, mijnheer!"
„Schamen? Susanne bemint immers...."
„Susanne bemint niemand, mijnheer. Susanne is een
braaf meisje, dat het voetspoor van haar moeder drukken