Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
niet alle Franschen voor den tijd van aclit dagen naar
Amerika?
//Welnu, buurman?" hernam Rosé, eenigzins verbaasd
over mijn stilzwijgen: //Wat zegt gij van mijne begin-
selen? Ben ik niet een man van mijn tijd? Zijn dat
ook niet de leerstellingen die gij zelf altijd verdedigd
hebt?"
//Ja," antwoordde ik: //maar indien ik al de vrijheden
bijeen tel waarvoor wij terug deinzen, dan zie ik niet
in van welke vrijheden ons het genot overblijft I"
//Bah I gij schertst! En dan de vrijheid der bakkerijen
en vleeschhouwerijen, die de Keizer ons heeft toegestaan?
En de vrijheid der theaters? En het algemeen stemregt?
Ligt in die laatste vrijheid niet alle vrijheid opgesloten?
Op den dag der verkiezingen herkent men de mannen
die het gouvernement nooit vleijen. Sedert veertig
jaren — ik mag het tot mijn eigen eer zeggen —, heb
ik altijd met de oppositie gestemd. Men kan mij bre-
ken —t buigen doe ik niet!"
Ik zuchtte, liet het hoofd zinken en antwoordde niet.
//Welnu," zei Rose: ,/Waar denkt gij aan?"
//Ik denk," antwoordde ik: //dat ik uit een land kom
■waar andere beginselen wortel hebben geschoten, waar
de eenige en waarachtige vrijheid bestaat I"
//Mooi!" riep Rose kennelijk gebelgd: //Gij krijgt
•weder een aanval! Ik kom later wel eens terug I"
Ik liet hem vertrekken, en was blijde van dien ouden
dwaas verlost te zijn. Ik hoorde hem in de voorkamer met
mijne vrouw spreken en den naam van Olybrius noemen.
Bij het heengaan hoorde ik hem zeggen: //Haast u, het
is meer dan tijd." — Wat moest dat beduiden ? Ik bleef
•er niet bij stil staan en had groot ongelijk. Tegen gek-
ken moet men altijd op zijn hoede wezen.