Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
185
lijk verzet zweemt ten pletter slaat? Op denzelt'den dag-
waarop het gezag, ingelicht met zijne werkelijke belan-
gen, ons dwingt om vrij te zijn, zullen wij de vrij-
heid bezitten en ze aan geheel de waereld kunnen op-
dringen."
//Maar, eilieve wat verstaat gij onder vrijheid?"
//Die vraag strekt mij tot bevvijs van de helderheid
van uw verstand. Hoe veel dwazen zijn er toch niet
die vrijheid! vrijheid! schreeuwen, zonder den valstrik
te ontwaren die hen door het fanatisme en de aristocra-
tie wordt gespamien! Ik ben wars van die valsche vrij-
heid, die het uitsluitende privilegie is van rijkdom en
bijgeloof. Als patriot en vriend des lichts, begeer ik
geen godsdienstige vrijheid waarvan alleen de pries-
ters voordeel zouden trekken. De priesters moeten in-
tegendeel gemuilband worden, opdat het volk vrij zij. Ik
wil geen regt van vereeniging, dat slechts tot zamenspan-
ning tegen de openbare orde leidt. Ik wil geen vrijheid
van onderwijs, die onze kinderen aan de Jezuïten in han-
den zou spelen. Ik wil geen vrijheid voor de provin-
ciën, die het provinciaal federalisme weder in het leven
roepen zou. Ik wil geen gemeentelijke vrijheid, daar zij
slechts het despotismns in de hand zoude werken en ons
tot lijfeigenen zou verlagen. Het gezag, gecentraliseerd
in handen van den staat, is beter dan al die vrijheden,
die slechts tot misbruik en tot regeringloosheid leiden.
Leve het volk! Leve de gelijkheid!"
Ik staarde met stomme verbazing op dien goeden me-
neer Róse! En te denken, zeide ik tegen mij zelf, dat
ik, vóór mijn reis naar Amerika, denzelfden graad van
domheid bereikt had: Ook ik stelde toen mijn patriotis-
me, in de gelijkheid der slavernij; ook ik verlangde dat
de openbare vrijheid zou gegrondvest worden op de ver-
nietiging van alle persoonlijke vrijheid, alsof daarna nog
iets anders kon overblijven dan het plompe raderwerk
der administratie! Jonathan, Jonathan! verwenschte too-
venaar! Waarom hebt gij mij tot een vreemdeling ge-
maakt in mijn eigen land —, of waarom verplaatst gij