Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
len en zalven tegen bekende en onbekende ziekten?
Was ik het gouvernement, ik zou al de dagbladen dwin-
gen om de waarheid te zeggen; zoo neen, dan had ik
aan den Moviteur genoeg. — eigenlijk kon ik dien ook
wel missen I"
//En gij beweert een liberaal te zijn?"
//Ik ben liberaal en vrijmetselaar; dat ben en dat blijf
ik tot aan mijn jongsten snik. Sints veertig jaren heeft
mijn politiek credo geen jota wijziging ondergaan. Leve
onze onsterfelijke revolutie en het keizerrijk, dat de
roemrijke beginselen van 1789 tot binnen de muren van
Moscou wortel heeft doen schieten! Weg met de aris-
tocraten en de uitgewekenen! Weg met de Jezuiten,
die de oorzaak zijn van al ons leed! Ik ben geen vijand
van de godsdienst; het volk heeft daaraan behoefte, maar
ik verlang pastoors die patriotten en goede jongens zijn.
Ik haat het perfide Albion en verwensch den Russischen
autocraat. Ik verlang dat Frankrijk alle verdrukte be
volkingen bevrijde, zoowel de Polen, Hongaren, Walla-
chen en Serviers, als de Maronniten, Mexicanen, Vene-
tianen en Negers. Overigens heb ik den vrede en de fraaije
kunsten lief. Ik eisch een gouvernement dat veerkrach-
tig en vaderlandslievend is, dat aan alle goede zielen het
oor leent en aan alle babbelaars en advocaten den mond
snoert. Ik begeer een leger, dat aan geheel Europa het
hoofd kan bieden en eene marine, welke aan die van En-
geland den loef afsteekt. Ik verlang allerwege kanalen
en spoorwegen. Ik vorder dat het gouvernement aan
ieder die werken wil, brood en arbeid verschaffe. Bo-
venal begeer ik een klein budget en uiterst weinig be-
lasting. Het strookt volstrekt niet met mijne zienswijze
dat de staat zich vetmeste met het zweet der ingezetenen.
Ziedaar mijn programma; het is dat van ieder regt ge-
aard Franschman."
//En de vrijheid ? Die mis ik in uw programma I"
//Dan hebt gij niet goed geluisterd. Heb ik niet ge-
gezegd dat ik een gouvernement verlangde dat veerkrach-
tig was —, eene administratie, die al wat naar persoon-