Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
Rose liep naar het raam en zei :
//Het is niets! Het is een paard, dat uitgegleden is;
de voerman is, over den kop van het paard heen, op straat
sresmeten."
//Och, och!" riep ik kermende uit: //dat kost me weôr
vijf honderd dollars !"
//Wat deert u dan toch?" vroeg Rose, die niets van
mijn doodsangst begreep : //Een ons onbekende voer-
man, die op straat den nek breekt, dat valt hier alle dagen
voor; wat gaat 07ïs dat aan? Dat is een van die onge-
lukken, waarvan niemand ter waereld de schuld kan
dragen."
Ik had een oogenblik noodig om tot bezinning te komen.
Toen antwoordde ik :
//De administratie is, dunkt mij, dan toch in dit geval
de verantwoordelijke persoon."
//De administratie?" zei Rose ironisch: //De admini-
stratie is nooit verantwoordelijk. Zij zorgt voor ons, maar
zij doet dit voor onze eigerï rekening en risico."
//Er is immers een inspecteur voor de straten en wegen ?"
//Zeker, maar die is afhankelijk van den prefect, die
weder afhankelijk is van het gouvernement, dat op zijn
beurt slechts afhankelijk is van onzen Lieven Heer."
vNeen ! Zoo gaat het waarlijk niat in....."
Rose keek me scherp aan, en ik slikte het woord
Amerika nog bij tijds in.
//Maar de dagbladen? Trekken die zich soortgelijke
zaken dan niet aan?"
//De dagbladen? Ik wenschte ze allen gesupprimeerd te
zien ! Waartoe hebben ze in de laatste tien jaren gediend?
Vroeger, onder de vorige regering, zeiden zij aan het
ministerie wat er op stond ; tegenwoordig heeft men hen
ik weet niet welk vergift in de aderen gegoten; ze nemen
althans allen een diep stilzwijgen in acht; het zijn niets
meer dan affiches. Betaal ik vijftig francs abonnement,
opdat men mij iederen morgen in den voi-rn eener cou-
rant de prospectussen te huis zende van allerlei op bedrog
gebaseerde ondernemingen, met en benevens allerlei pil-