Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
in
182
liever dat mijne kinderen behooren tot ben die eten, als
tot hen die opgegeten worden."
//En om zoo heerlijk een doel te bereiken, hebt gij
moeten solliciteren, moeten kruipen I"
//Ja," hernam hij lagchende : //Ik heb links en regts
de hand uitgestoken, ik heb gesmeekt, gevleid, gebedeld, —
ik heb mij, gelijk men het noemt, aan eenige kleine
laagheden schuldig gemaakt, — maar ik ben geslaagd,
en dat is alweder het voornaamste. Ei kom! Zet zulke
'roote oogen niet op I Ik heb gedaan wat de geheele
wereld doet en gij zelf zult eenmaal mijn voorbeeld vol-
gen. Ik ben desniettemin een patriot; ik ben en blijf in
de oppositie, maar zoodra het belang mijner kinderen op
den voorgrond treedt, steek ik beginselen in den zak,
waarmede geen cent te verdienen valt....."
//Tot op den dag, waarop de eene of andere omwenteling
uitbreekt, niet waar? Dan haalt gij ze weder te voor-
schijn !"
//Natuurlijk ! Men dient een gouvernement, maar men
rigt er zich niet voor te gronde. Het is juist een der
groote deugden van de administratie, dat de omwente-
lingen haar voordeel aanbrengen; het hoofd verdwijnt en
de jonge lieden klimmen naar boven. Iedere vijftien
jaren hebben wij een crisis; gelukkig degeeh, die haar
tot eigen voordeel weet te doen gedijen. '
//Ge zijt een wijsgeer, vriend Rose I"
,/Neen, ik bezit slechts een zekere dosis gezond ver-
stand. Neem eens Alfred; had ik naar hem geluisterd,
dan zou hij, op grond van den brillanten uitslag zijner
voorstudiën, advocaat geworden zijn, een mooije carrière,
die men zich echter door veel werken en na jaren studie
eerst geopend ziet en heden ten dage tot niets meer leidt;
de klad is er in. Thans behoeft hij maar op een paar
gelukkige omstandigheden of omwentelingen te wachten,
en hij is in tien jaren vice-prefect, in vijftien jaren pre-
fect, later welligt lid van den senaat!"
//Geregte Hemel!" riep ik uit: //Wat valt er toch op
straat voor?"