Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
behendig aangewende protectie, aan rijksposten geholpen.
Alfred, mijn jongste, is onlangs geheim-secretaris van
een prefect geworden, en gaat derhalve denzelfden goe-
den weg op, waarop zijne broeders zich reeds bevinden.
Eer het twee jaar verder is. laat ik hem, door protectie
van allerlei aard, tot raadsheer bij de prefectuur benoe-
men, en dan beschikt hij reeds over eene jaarwedde van
1800 francs!"
//Wat!" riep ik uit: //gij, een patriot, gij hebt van
uwe kinderen kantoorbedienden gemaakt, in plaats van
eene onafhankelijke loopbaan voor hen te kiezen eh hen
tot goede staatsburgers te vormen!"
/.Doctor," antwoordde hij : //ik heb te dien aanzien het
voorbeeld en den raad van alle verstandige lieden gevolgd.
Indien men in de dienst van den staat niet altijd fortuin
maakt, dan waarborgt zij dan toch een stil en rustig
leven. Men leeft zonder zorg en arbeidt zonder inspan-
ning. Bezit men eenig geld, dan knutselt men een
beetje op de beurs om zijn inkomen en kapitaal uit te
breiden. Men poogt eene vrouw te huwen, die een aar-
dig duitje meebrengt en wier ouders niet al te jong
zijn. Men leeft zonder groote schokken en komt op
zijn doode gemak in het genot van een klein pensioentje,
dat men op zijn ouden dag in het een of ander provincie-
stadje gaat verteeren."
//Dat is een plantenleven!"
„Die plantenlevens zijn het gelukkigste, en dat is het
voornaamste. Wees daarentegen fabriekant, koopman,
reeder, en heden wordt ge door eene omwenteling, mor-
geu door een oorlog te gronde gerigt, —■ gezwegen dan
nog van gewone handelscrisissen en de concurrentie ! Alles
in dit ondermaansche spant zamen tegen den man die
werkt. Onze maatschappij deugt niet voor hem. Die
zulke slechte kansen waagt, terwijl hij gerust en geëerd,
zijn land dienende, kan leven, is een dwaas. De dienst
van het land, de administratie, is het land zelf. En
nu mogen de republikeinen, de ontevredenen en enkele
onafhankelijke zielen, keffen zoo veel ze willen, ik heb