Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
dat tijdverlies niet, want gij bezit thans de eerste van
alle vrijheden, — gij zijt meester in uw eigen huis!"
//Mijn huis uit elkander genomen! De verdiepingen
tot afzonderlijke woningen gemaakt! Ik ben een geruï-
neerd man!! En wat, in 's Hemels naam, hebt gij met
mijne huurlingen aangevangen?"
//Stel u gerust! Ieder bewoont zijne zelfde verdieping,
met dat verschil, dat alles nu gelijkvloers en anders
ingerigt is. Regts van het door u zelf bewoonde ge-
deelte van uw pand, zult gij den kruidenier Leverd
terugvinden; natuurlijk heet hij hier master Green. De
heer Petit, de bankier van de eerste verdieping, is de
heer Little geworden en beschikt over niet minder milli-
oenen dan vroeger. De heer Reynard, de advocaat van
de tweede étage, staat thans bekend als de sollicitor Fox,
en is nog even sluw als vóór dezen. Aan uwe linkerzijde
vindt gij den dapperen kolonel Saint-Jean, van de vierde
verdieping, onder den naam van the gallant colonel Saint-
John; zijn rhumatismus is door de gedaanteverwisseling
geen greintje geweken. Eindelijk is de apotheker Rose
hier geen minder gewigtig man dan hij in Frankrijk
was; hij is de eenige die zijn naam behield. Wat u aan-
belangt, mijn waarde Lefebvre, men kent u onder den
naam van Dr. Smith. Maak fortuin, door uwe cliënten
in de nieuwe wereld te genezen of ze om hals te brengen."
Ik wilde om hulp roepen, maar mijn vreeselijke be-
zoeker doemde mij door een enkelen blik zijner oogen
tot rust.
//A propos," hernam hij. //Het zal u in den aanvang
een weinig verbazen, dat uwe vrouw, kinderen, buren
en stadgenooten Engelsch praten, de meesten dan nog
door den neus. Daarom deel ik u mede, dat zij hunne
taal met de herinnering aan het verleden in Frankrijk
hebben achtergelaten: het zijn thans Yankees van het
eerste water. Dit is het effect van het klimaat, hetgeen
reads door den vorst van alle spiritisten, door den grooten
Hippocrates, werd opgemerkt. De honden blaffen niet
meer als zij de poolstreken naderen; onder den meridi-