Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
//Kom I" hernam ik : //voel mij de pols eens en zeg dan aan
die twee wijsneusjes dat ik zoo gezond als een visch ben!"
Plij deed het, telde naauwkeurig de kloppingen en zei
tot Jenny met eene zekere verbazing:
//Ware het mij veroorloofd eene meening te hebben,
dan zou ik zeggen dat de pols zeer geregeld is —, een
beetje zwak, als iemand die in lang niet gegeten heeft.
De crisis is voorbij —, altijd als er crisis gew^eest is,
wat ik niet zou durven bew^eren. Ik geloof dat een
koude kip en een paar glazen ouden Bordeaux goed
zouden doen; me dunkt dat de doctor niets tegen dat
receptje in te brengen zal hebben."
Jennv en Susanne verlieten dadelijk de kamer om de
ontbijttafel gereed te maken. Naauwelijks waren zij ver-
dwenen of Hose boog zich over mij heen en zei fluisterende:
,/lk wed dat ge voortaan wat voorzigtiger zult wezen
met opium I"
,/Tu fjnoqueT riep ik: „De opium, waarde heer! heeft
met deze zaak niets gemeen, ■— wel het magnetismus."
//Komaan I Gij zijt een man uit één stuk gebouwd,
een vrijgeest! Ge gelooft aan het magnetisme terwijl de
academie van geneeskunde weigert haar te erkennen !'*
//Ik heb voor de tastbare waarheid moeten zwichten.
Ge ziet zelfs in mij een slagtoflér dier nieuwe uitvinding.
Men heeft mij naar Amerika verplaatst."
Kose schoof zijn stoel een heel eind terug en werd
bleèk :
//Ja," hernam ik: //men heeft mij naar Amerika ver-
plaatst, mij, het huis, de geheele straat. Gij waart er
ook, Rose; gij waart een patriot, een heethoofd, een kapi-
tein bij de Zouaven."
//Om 's Hemels wil zwijg!" beet hij mij toe: //Indien
iemand anders u hoorde!____"
//Gelooft gij mij niet? Verlangt gij bewijzen?"
//Och neen, ik geloof alles —, maar ik stel belang in
je en 't zou me leed doen indien er iets gebeurde "\vat
je onaangenaam kon zijn. Luister derhalve naar goeden
raad. Wees voorzigtig en praat niet te veel. Gij zijt
12 *